Diwrnod Iechyd Meddwl : Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg

logo-diwrnod-iechyd-meddwlAr Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr gwefan iechyd meddwl yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.

Sefydlwyd gwefan meddwl.org fis Tachwedd 2016 mewn ymgais i fynd i’r afael â’r diffyg cymorth a gwybodaeth sydd ar gael i bobl sy’n byw gyda salwch meddwl. Mae’r wefan yn darparu gofod i bobl drafod, rhannu profiadau a chael gwybodaeth am iechyd meddwl yn Gymraeg.

Dywedodd Hedd Gwynfor, un o sylfaenwyr gwefan meddwl.org:

“Mae’r sefyllfa yn gwbl annigonol. Mae darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg yn fater o angen, nid dewis. Rydyn ni’n gobeithio bod y profiadau sy’n cael eu rhannu ar meddwl.org yn dystiolaeth i’r Byrddau Iechyd a llunwyr polisïau pa mor bwysig, ac angenrheidiol, yw derbyn gofal iechyd meddwl yn Gymraeg.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Alaw Griffiths – Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Mwy gan Alaw

  1. Lansio’r gyfrol gyntaf ar salwch meddwl yn y Gymraeg : Golwg360 – Awst 6, 2015
  2. Delio gyda salwch meddwl : BBC – Chwefror 16, 2016
  3. Wythnos o raglenni am iechyd meddwl : S4C – Mai 3, 2017
  4. Y gwirionedd erchyll am beth yw dioddef o iselder ôl-enedigol : WalesOnline – Mai 6, 2017
  5. Cyfrol yn torri tabŵ galar a chynnig cymorth ymdopi yn Gymraeg : Y Lolfa – Gorffennaf 24, 2017
  6. Lansiad meddwl.org : Alaw Griffiths – Mehefin 2, 2017
Rhannu

Y gwirionedd erchyll am beth yw dioddef o iselder ôl-enedigol : WalesOnline

TDR_WOS_040517_Alaw_Griffiths_04

Mae mam i ddau sydd wedi dioddef o iselder ôl-enedigol difrifol wedi siarad am y ‘lle tywyll iawn’ y cafodd ei hun ynddo ar ôl iddi roi genedigaeth.

Dioddefodd Alaw Griffiths o orbryder ac iselder gyda’i dau o blant – ar un pwynt roedd hi’n eistedd ar ben y grisiau yn crio ac yn dychmygu ei babi yn gorwedd ar y gwaelod.

Mae Alaw – mam Lleucu, sy’n bedair, a Morgan, sy’n 15 mis – yn siarad am ei phrofiadau er mwyn ceisio annog menywod eraill i drafod y broblem.

Mae’r ‘baby blues’ yn effeithio ar bron i 85% o famau newydd ac yn gyffredinol yn parhau am rai dyddiau ar ôl rhoi genedigaeth. Ond mae symptomau mwy difrifol iselder ôl-enedigol yn effeithio ar un o bob 10 mam, yn ôl yr elusen iechyd meddwl Mind.

Bydd ‘O’r Galon: Gyrru Drwy Storom’ ar S4C am 9pm, nos Sadwrn, 13 Mai.

Darllen rhagor: WalesOnline (Saesneg)

Rhannu