Siop meddwl.org

PWYSIG COVID-19: Mae’r Siop ar-lein dal ar agor, ac rydym yn parhau i dderbyn ac anfon archebion, ond noder mai dim ond unwaith yr wythnos y byddwn yn prosesu ac anfon archebion ar hyn o bryd. Un person fydd yn gweithio ar ein harchebion, a byddwn yn dilyn yr holl ganllawiau hylendid parthed Covid-19 yn drylwyr. Cadwch yn saff bawb, ac arhoswch adref!

Crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’

Mae crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ bellach ar gael i’w prynu, gyda’r holl elw yn mynd tuag at wefan meddwl.org, diolch i Eden! Gallwch brynu crys am £15 (+ cost postio) isod. Mae’r crysau hefyd ar werth yn siop ‘Galwch Acw’, Caernarfon.

   Drychau poced ‘Ti’n Ddigon’

Rydyn ni wedi bod yn cydweithio gyda Draenog yn ddiweddar i greu drychau bach gyda’r geiriau positif ‘Ti’n Ddigon – perffaith ar gyfer cadw yn eich poced neu eich bag i’ch atgoffa o neges bwysig ❤️ Mae’r drychau ar gael o wefan Draenog am £4 yr un, gyda £2 o werthiant pob un yn mynd i meddwl.org.

         


Cardiau Post

Ers rhai wythnosau rydyn ni wedi bod yn cydweithio gyda’r artist Heledd Owen i rannu dyfyniadau positif bob dydd Llun. Mae’r lluniau bellach ar werth fel cardiau post drwy dudalen Etsy Heledd Owen gyda 50% o’r elw i meddwl.org.

                       

Gwybodaeth Heledd Owen ynghylch dosbarthu archebion yn ystod covid-19


Taflenni a Bathodynnau

Hoffech chi daflenni neu fathodynnau i’ch gweithle / ysgol / prifysgol / mudiad? Gallwn anfon rhai atoch am gyfraniad bychan. Anfonwch neges at post@meddwl.org.

 

 

 

 

 

Rhannu