Siop meddwl.org

PWYSIG COVID-19: Mae’r Siop ar-lein dal ar agor, ac rydym yn parhau i dderbyn ac anfon archebion, ond noder mai dim ond unwaith yr wythnos y byddwn yn prosesu ac anfon archebion ar hyn o bryd. Un person fydd yn gweithio ar ein harchebion, a byddwn yn dilyn yr holl ganllawiau hylendid parthed Covid-19 yn drylwyr. Cadwch yn saff bawb, ac arhoswch adref!

Crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’

Mae crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ bellach ar gael i’w prynu, gyda’r holl elw yn mynd tuag at wefan meddwl.org, diolch i Eden! Gallwch brynu crys am £15 (+ cost postio) isod. Mae’r crysau hefyd ar werth yn siop ‘Galwch Acw’, Caernarfon.

   


X Mawr - Crys T 'Paid a bod Ofn' meddwl.org

SKU XMawr
£15.00
Mewn stoc
1
Product Details

Diolch o galon i Eden am ddylunio'r crysau ar ein rhan i godi arian i wefan meddwl.org.

Meintiau 'Unisex': XBach 34/36″ Bach 36/38″ Canol 38/40″ Mawr 41/42″ XMawr 43/44″

Argraffwyd yng Nghymru

Crys-t llewys byr. Steil gyfoes. Gwneuthuriad tiwbaidd. Coler denau gaerog er mwyn sicrhau delwedd fodern. Tâp cefn gwddf ar gyfer gorffeniad glân. Gwddf ‘crew’ deublyg, coler rhesog gydag Elastane. Defnydd gwydn â theimlad meddal. Defnydd o ansawdd gan B&C.

Defnydd: Jersey Sengl, cotwm 100% wedi ei ragleihau.

Pwysau: 185gsm

Trwy ddod yn aelod o'r Fair Wear Foundation, mae B&C (sy'n cynhyrchu'r crysau) wedi ymrwymo i weithredu a chynnal Cod Ymddygiad a luniwyd yn benodol ar gyfer y diwydiant dillad. Mae'r Cod Ymddygiad hwn yn seiliedig ar Gonfensiynau'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol a'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol. Mae hyn yn ymgorffori'r safonau canlynol:
  • Dim defnydd o lafur plant,
  • Dim defnydd o lafur gorfodol,
  • Amodau gwaith diogel ac iach,
  • Cytundeb llafur cyfreithiol,
  • Talu cyflog byw,
  • Rhyddid i gymdeithasu a'r hawl i gyd-fargeinio,
  • Dim gwahaniaethu yn erbyn gweithwyr,
  • Dim oriau gormodol o waith.
Save this product for later

Drychau poced ‘Ti’n Ddigon’

Rydyn ni wedi cydweithio gyda Draenog i greu drychau bach gyda’r geiriau positif ‘Ti’n Ddigon’perffaith ar gyfer cadw yn eich poced neu eich bag i’ch atgoffa o neges bwysig ❤️ Mae’r drychau ar gael o wefan Draenog am £4 yr un, gyda £2 o werthiant pob un yn mynd i meddwl.org.

         


Cardiau Post

Rydyn ni’n cydweithio gyda’r artist Heledd Owen i rannu dyfyniadau positif bob dydd Llun. Mae’r lluniau bellach ar werth fel cardiau post drwy dudalen Etsy Heledd Owen gyda 50% o’r elw i meddwl.org.

                       

Gwybodaeth Heledd Owen ynghylch dosbarthu archebion yn ystod covid-19


Calendr Clo-rona 2021

Calendr hwyliog i goffau cyfnod clo 2020 ac i godi arian i meddwl.org

Y cantorion:

Aled Hall – Mehefin
Huw Euron – Ebrill
John Ieuan Jones – Awst
Meilir Jones – Mai
Rhydian Jenkins – Chwefror
Rhys Meirion – Rhagfyr
Ryan Vaughan Davies – Ionawr
Steffan Lloyd Owen – Mawrth
Steffan Prys Roberts – Hydref
Trystan Llyr Griffiths – Tachwedd
(Gorffennaf a Medi yn luniau grŵp)

Ar gael yn eich siop lyfrau Gymraeg lleol neu ar wefan y Lolfa.


Taflenni a Bathodynnau

Hoffech chi daflenni neu fathodynnau i’ch gweithle / ysgol / prifysgol / mudiad? Gallwn anfon rhai atoch am gyfraniad bychan. Anfonwch neges at post@meddwl.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhannu