Siop meddwl.org

Anrheg Nadolig delfrydol! Archebwch cyn 12pm nos Sul 15 o Ragfyr i dderbyn eich crys cyn y Nadolig

Mae crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ bellach ar gael i’w prynu, gyda’r holl elw yn mynd tuag at wefan meddwl.org, diolch i Eden! Gallwch brynu crys am £15 (+ cost postio) isod!


Mawr - Crys T 'Paid a bod Ofn' meddwl.org

SKU Mawr
£15.00
Mewn stoc
1
Product Details

Diolch o galon i Eden am ddylunio'r crysau ar ein rhan i godi arian i wefan meddwl.org.

Meintiau 'Unisex': XBach 34/36″ Bach 36/38″ Canol 38/40″ Mawr 41/42″ XMawr 43/44″

Argraffwyd yng Nghymru

Crys-t llewys byr. Steil gyfoes. Gwneuthuriad tiwbaidd. Coler denau gaerog er mwyn sicrhau delwedd fodern. Tâp cefn gwddf ar gyfer gorffeniad glân. Gwddf ‘crew’ deublyg, coler rhesog gydag Elastane. Defnydd gwydn â theimlad meddal. Defnydd o ansawdd gan B&C.

Defnydd: Jersey Sengl, cotwm 100% wedi ei ragleihau.

Pwysau: 185gsm

Trwy ddod yn aelod o'r Fair Wear Foundation, mae B&C (sy'n cynhyrchu'r crysau) wedi ymrwymo i weithredu a chynnal Cod Ymddygiad a luniwyd yn benodol ar gyfer y diwydiant dillad. Mae'r Cod Ymddygiad hwn yn seiliedig ar Gonfensiynau'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol a'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol. Mae hyn yn ymgorffori'r safonau canlynol:
  • Dim defnydd o lafur plant,
  • Dim defnydd o lafur gorfodol,
  • Amodau gwaith diogel ac iach,
  • Cytundeb llafur cyfreithiol,
  • Talu cyflog byw,
  • Rhyddid i gymdeithasu a'r hawl i gyd-fargeinio,
  • Dim gwahaniaethu yn erbyn gweithwyr,
  • Dim oriau gormodol o waith.
Save this product for later

 

 

 

Rhannu