trafod

trafodMae gennym bolisi drws agored lle mae croeso mawr i bawb. Nodwch fod unrhyw sylwadau a chyngor sy’n cael ei bostio yma at ddibenion cefnogaeth yn unig. Ni fwriedir iddo fod yn lle cyngor gan weithiwr proffesiynol cymwysedig.

  • Er mwyn cyfrannu yn y fforwm isod, bydd angen i chi  fewngofnodi i’r wefan gan ddefnyddio naill ai eich cyfrif Facebook neu Twitter.
  • Rydych chi’n gyfrifol am eich gweithredoedd eich hun o fewn y fforwm. Cofiwch fod yn sensitif i farn a safbwyntiau eraill.
  • Ni fydd unrhyw iaith anweddus neu ymddygiad ymosodol yn cael ei oddef. Bydd unrhyw sylwadau o’r fath yn cael eu dileu yn syth. Peidiwch datgelu enwau pobl oni bai fod caniatâd yn cael ei roi.
  • Mae’r wefan a’r fforwm yn cael eu rhedeg gan nifer fechan o wirfoddolwyr. Gobeithiwn yn fawr y bydd o gymorth i chi, ond plîs peidiwch rhoi gwaith ychwanegol i ni rwy dorri’r canllawiau uchod! Diolch 🙂

Mewngofnodi

hafan Fforymau

Rhannu