Rhannu Profiadau

Oes gen ti ddiddordeb i rannu dy brofiadau ar ein gwefan ar ffurf blog, fideo neu waith creadigol?

  • Mae modd rhannu eich profiad gan ddefnyddio dy enw neu yn ddienw.
  • Does dim ots o gwbl am safon dy Gymraeg.
  • Rydym yn hyblyg o ran hyd y blog, ond yn awgrymu dim mwy na 800 o eiriau.
  • Cei gyfle i weld y darn ar y wefan a’i addasu cyn iddo gael ei gyhoeddi.
  • Cei wybod pryd yn union fydd y darn yn cael ei gyhoeddi.
  • Gwnawn ein gorau i sicrhau bod rhannu dy brofiadau yn broses mor hawdd â phosib i ti.
  • Galli di ddarllen profiadau eraill yma ac mae gwaith creadigol ar gael yma.
  • Anfona’r blog, gyda theitl a llun (o dy hun neu rywbeth perthnasol), mewn dogfen Word at gwefanmeddwl@gmail.com, neu cysyllta am ragor o wybodaeth.

Edrychwn ymlaen at glywed gen ti!