Rhannu Profiad

Os oes gennych ddiddordeb i rannu eich profiad ar ein gwefan ar ffurf blog, fideo neu waith creadigol, hoffem glywed gennych!

  • Mae modd rhannu eich profiad gan ddefnyddio eich enw neu yn ddienw.
  • Does dim ots o gwbl am safon eich Cymraeg.
  • Cewch gyfle i weld y darn ar y wefan cyn iddo gael ei gyhoeddi
  • Gwnawn ein gorau i sicrhau bod rhannu eich profiadau yn broses mor hawdd â phosib i chi.
  • Gallwch ddarllen profiadau eraill yma ac mae gwaith creadigol ar gael yma.

Ebostiwch post@meddwl.org, ac fe wnawn ein gorau i ymateb cyn gynted â phosib.