Ymchwil

Canolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogi a chyflawni ymchwil iechyd meddwl o safon uchel.

Cerys Knighton

Arlunio Profiadau o Salwch Deubegwn

Mae fy ngwaith celf yn ymateb i fy ngwaith ymchwil, sydd yn ystyried ymagweddau at salwch deubegwn, ynghyd â fy mhrofiadau personol o’r salwch yma ers plentyndod.