Straen

Straen yw’r teimlad o fod dan bwysau anarferol. Gall straen effeithio arnom mewn nifer o ffyrdd yn gorffol ac yn emosiynol.

Dr Angharad Wyn

Mis Ymwybyddiaeth Straen

Yn syml, straen ydy’r anghydbwysedd rhwng y galwadau arnom ni a’n gallu i ymdopi â’r galwadau hyn.

Sgwrs: Meddwl am y Meddwl

Sgwrs banel a drefnwyd gan meddwl.org ac Atebol ar gyfer Eisteddfod AmGen 2020.

Sophie Ann Hughes

Ond be os na wna i gyflawni ddim byd?!

Dwi’m yn siŵr dros bwy na be dwi’n teimlo’n euog ond mae o’n broblem sydd wedi bod efo fi ers blynyddoedd maith.

Huw Marshall

Byddwch yn Garedig

Mae bod yn greadigol yn eich gwneud yn fwy debygol o ddioddef o anhwylder hwyliau – mae hyn yn ôl ymchwil trwyadl gan Christa Taylor o Brifysgol Albany State.

Dr Ioan Rees

Rheoli Straen a Phryder: Ffit Cymru

Dr Ioan Rees sy’n trafod sut i reoli straen a phryder.

Cyfreithwyr Monaco

Sut mae ymdopi â straen yn y gweithle : Cyfreithwyr Monaco

Os ydych chi’n weithiwr wedi’ch llethu, ac yn gofyn “ai dim ond fi sydd yn y sefyllfa hon?”, peidiwch â phoeni, dydych chi ddim ar eich pen eich hun!

Gorflino – a fydd eich gwyliau Haf yn ei ddatrys?

Mae gorflino’n gallu bod yn erchyll – rydych chi’n flinedig, mae’ch corff yn teimlo’n drwm ond yn effro ar yr un pryd, mae’ch meddwl ymhobman ac rydych yn teimlo’n ofnadwy.

Gweithwyr y gwasanaethau brys yn profi straen : Golwg360

Mae tua 90% o weithwyr y gwasanaethau brys wedi profi straen a 25% wedi ystyried hunanladdiad.

Straen – Sut alla i helpu?

Os oes rhywun agos atoch o dan straen, mae llawer o bethau ymarferol y gallwch ei wneud er mwyn eu helpu nhw.

Gorbryder a straen: galw am drin staff y Gwasanaeth Iechyd yn gynt : Golwg360

Achosion yn ymwneud ag iechyd meddwl yw’r prif reswm pam y mae staff y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn gofyn am ddiwrnodau i ffwrdd o’r gwaith.