Plant

Gall plant brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

‘Delio â bwlio’

Llyfr sy’n dysgu plant sut i ddelio gyda bwlis a sut i beidio derbyn pwysau cyfoedion i fwlio eraill

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch awtistiaeth’

Llyfr lluniau yn cynnig cyflwyniad i awtistiaeth sy’n hawdd i blant ei ddeall, gan esbonio sut fywyd sydd gan blant awtistig.

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch anableddau’

Llyfr lluniau cynhwysol a hygyrch i blant sy’n ystyried sut beth yw bod ag anabledd.

Pecyn lles newydd am ddim i blant

I nodi Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2024, rydym wedi cydweithio gyda Llifo’n Llawen i greu pecyn lles newydd am ddim i ddefnyddio gyda phlant.

Pecyn lles i blant

Pecyn lles i blant wedi ei ddylunio gan Llifo’n Llawen yn arbennig i meddwl.org.

Pecyn adnoddau i ysgolion (HATW)

Pecyn o adnoddau iechyd meddwl i’r ystafell ddosbarth gan Heads Above the Waves.

‘Blodau aur i Dreigyn’ – Ffion Jones

Dilyna’r llyfr daith teulu o ddreigiau trwy eu colled a’u galar yn sgil marwolaeth y sibling ieuengaf, DREIGYN. Disgrifia eu bywyd cyn i DREIGYN farw, ei farwolaeth ac yna yr adeg ar ôl ei farwolaeth.

‘Byddi di’n iawn’

Yn y gyfrol hon, caiff darllenwyr ddarganfod straeon am bobl sydd wedi gorfod ymdopi â galar, gan ddysgu drwy hynny sut i ddatblygu hyder, ymddiriedaeth a meddylfryd dygn – y gallu i sylwi, derbyn a siarad am emosiynau.

‘Siwmper Mam’

Dyma stori syml, gynnes-galon i godi ysbryd unrhyw un sy’n ceisio ymdopi â cholled.

‘Sut Dwi’n Teimlo – Dysga i Garu dy Deimladau’

Llyfr swynol a meddylgar yn llawn o gynghorion a thechnegau i gynorthwyo plant i adnabod ac i fynegi eu teimladau. Gall teimladau fod yn gymhleth, ac mae dysgu sut i’w mynegi yn sgil sydd angen ei feithrin.

‘Beth sy’n digwydd yn fy mhen?’

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod meddwl iach yn bwysig dros ben, ond sut mae gwneud yn siŵr ein bod ni’n gofalu am ein hiechyd meddwl o oedran ifanc iawn? Mae Beth Sy’n Digwydd Yn Fy Mhen? yn llyfr i blant sy’n edrych ar ffyrdd ymarferol o gadw ein meddwl, yn ogystal â’n corff, mewn cyflwr da.

Ymdopi gydag arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer o bethau y galli di eu gwneud i ymdopi.