Plant

Gall plant brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Leisa Mererid

Yoga i’r teulu gyda Leisa Mererid

Sesiwn yoga i helpu’r teulu cyfan, yn cynnwys ymarferion y gallwch eu gwneud â chadair.

Elin Crowley

Buddion dwdlo – Cymorth i blant wrth ddychwelyd i’r ysgol

Mae dwdlo yn ffordd gwych o ddatrys problemau, ymlacio a ffocysu’r meddwl.

Cyw

Cân Cyw – Sylwi a Thawelu’r Meddwl

Cân i helpu plant dawelu’r meddwl.

Cyw

Cân Cyw – Teimladau

Cân am deimladau i blant.

Llifo'n Llawen

Llifo’n Llawen: Yoga i Blant

Yn y blog hwn, mi fydda i’n rhannu ambell siâp yoga allwch chi eu gwneud gyda phlant – neu ymarfer nhw eich hunain!

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc: Llywodraeth Cymru

Mae’r pecyn cymorth newydd hwn gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys awgrymiadau a chyngor i bobl ifanc i gefnogi eu hiechyd meddwl.

Jeremy Turner

TU FEWN TU FAS – cynhyrchiad theatr mewn addysg i blant 8 – 12 oed

Yn dilyn cyfres o gynhyrchiadau i blant gwahoddwyd cwmni theatr Arad Goch i gyfrannu erthygl am y broses o gyflwyno cynhyrchiad theatrig i blant oedd yn trafod elfennau o iechyd a lles meddyliol.

Rhian Evans

Cofia

Cerdd gan Rhian Evans

Manon Elin

ADOLYGIAD: ‘Sut Dwi’n Teimlo’ (Rily, 2019)

Addasiad Cymraeg o’r llyfr My Mixed Emotions, sy’n ganllaw i blant ynghylch adnabod a dysgu am eu teimladau.

Sian Gwenllian AC

‘Mae angen deddfwriaeth i gefnogi gofalwyr yng Nghymru’

Mewn byd delfrydol byddai plentyndod bob person ifanc yn un heb straen a heb bryder.

Sophie Ann Hughes

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.

Mae gan bawb Iechyd Meddwl: Animeiddiad a Phecyn Cymorth i Athrawon

Anelir yr animeiddiad ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’ a’r pecyn cymorth cysylltiedig at …