Non

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.

Llysgennad i meddwl.org

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Non Parry bellach yn llysgennad swyddogol i meddwl.org!

Non Parry

Dyddiadur Non Parry

Dyddiadur Non Parry – 9 a 10 Ebrill 2020.

Codi arian i meddwl.org…

Rydyn ni’n lwcus iawn bod nifer o grwpiau wedi dewis codi arian i meddwl.org drwy weithgareddau amrywiol – diolch o galon i bob un.

Perfformio: ydi o’n dda i ni?

Fideo o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.

Sesiwn meddwl.org : Heno

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am ein digwyddiad.

Crysau-t ‘Paid â bod ofn’

Mae crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ bellach ar gael i’w prynu, gydag elw yn mynd tuag at meddwl.org, diolch i Eden!

Non Parry a Gareth Glyn yn trafod pyliau o banig : Heno

Non Parry a Gareth Glyn yn sôn am eu profiadau o byliau o banig.

Non Parry

Cyfweliad Non Parry ar Newyddion 9

Non Parry yn rhannu ei phrofiadau o iselder a gorbryder.

Non Parry

PWNC ANGHYFFORDDUS? Gorbryder vs y Ddannodd

Mae lefel fy ngorbryder i’n amrywio o ddydd i ddydd. Ac mae’r pethe symla yn gallu bod yn trigger, felly dwi’n gwybod i osgoi y triggers.

Non Parry

PAID A BOD OFN…

So dwi wedi bod yn bangio mlaen yn canu ‘paid a bod ofn dweud be sy’n dy feddwl’ ers 1996 ac rŵan dwi’n meddwl bod hi’n amser am ychydig o practice what you preach.