Nadolig

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhoi cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl y Nadolig hwn

“Gall fod yn anodd cyfaddef nad ydych yn teimlo’n dda yn ystod cyfnod o’r flwyddyn sydd i fod mor hapus”

Sophie Ann Hughes

Ffarwelio â blwyddyn arall…

Dwi’n ffendio’r ‘dolig yn gyfnod ddigon heriol, am resymau nad ydyn nhw’n amlwg ond rywust ma’r tensiynau a’r sdres sy’n arwain ato’n llwyddo, os nad ydw i’n ofalus, i dynnu’r mwynhad.

Miloedd o bobl yng Nghymru yn cael trafferth ymdopi dros gyfnod y Nadolig

“Er bod y Nadolig yn rhywbeth i edrych ymlaen ato i lawer o bobl yng Nghymru, gall hefyd ddod â phwysau ychwanegol megis straen ariannol, unigrwydd a theimlad bod rhaid i bopeth fod yn berffaith.”