meddwl.org

Lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Caryl Parry Jones, Miriam Isaac

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac : Heno

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac yn sgwrsio am eu cyngherddau Nadolig, meddwl.org ac iechyd meddwl.

Datblygu gwefan meddwl.org

Wrth i ni dyfu rydyn ni wrthi’n cynllunio sut i ddatblygu’r wefan ar gyfer y dyfodol.

Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem gan Lŵp S4C am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

Darllen yn Well: Iechyd Meddwl

Fideo o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.

Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechyd meddwl

Fideo o’r digwyddiad a gynhaliwyd ar y cyd gyda’r Lolfa yn Eisteddfod 2019.

Perfformio: ydi o’n dda i ni?

Fideo o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.

Cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr i raglen neu erthygl…

Darllenwch y neges hon os ydych chi’n cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr.

Sesiwn meddwl.org : Heno

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am ein digwyddiad.

Non Parry

Crysau-t ‘Paid â bod ofn’

Mae crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ bellach ar gael i’w prynu, gydag elw yn mynd tuag at meddwl.org, diolch i Eden!

Digwyddiadau yn Eisteddfod 2019

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod 2019.

Sophie Ann Hughes

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.

Digwyddiadau yn Eisteddfod yr Urdd 2019

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod yr Urdd 2019.