meddwl.org

Lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sgwrs: Hel Meddyliau gyda Lleuwen Steffan

Ffion Dafis yn holi’r gantores Lleuwen Steffan am ei siwrne bersonol gyda iechyd meddwl.

Cynnyrch newydd!

Rydyn ni wedi bod yn cydweithio gyda Draenog yn ddiweddar i greu drychau bach gyda’r geiriau ‘Ti’n Ddigon’.

Rhagor o gardiau post ar werth!

Rydyn ni’n falch i gyhoeddi bod rhagor o gardiau post ar werth ar dudalen Etsy Heledd Owen, gyda 50% o’r elw i meddwl.org.

Rhestr Ddarllen meddwl.org

Dyma restr ddarllen i’r Cyngor Llyfrau i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020.

Covid-19: canllaw ynghylch gofid a gorbryder yn Gymraeg

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg.

Radio Ramadhan Cymru a meddwl.org

Bu Hywel Jenkins, aelod o’n tîm rheoli, yn siarad gyda Tayera Khan ar Radio Ramadhan Cymru am waith y wefan yn ddiweddar.

Cardiau post ar werth!

Rydyn ni’n falch i gyhoeddi bod y lluniau bellach ar gael i’w prynu fel cardiau post drwy dudalen Etsy Heledd Owen.

Codi arian i meddwl.org…

Rydyn ni’n lwcus iawn bod nifer o grwpiau wedi dewis codi arian i meddwl.org drwy weithgareddau amrywiol – diolch o galon i bob un.

Cydweithio gyda’r artist Heledd Owen

Rydyn ni’n falch iawn i ddechrau cydweithio gyda’r artist Heledd Owen i ddod ag ychydig o hapusrwydd i’ch diwrnod!

CFfI yn rhyddhau sengl i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol i godi arian i meddwl.org!

Alffa yn lansio albym ac yn rhoi’r elw i meddwl.org

Diolch o galon i Alffa am gyfrannu elw o’r gig i lansio’u halbwm newydd ar 29 Tachwedd i meddwl.org!

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac : Heno

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac yn sgwrsio am eu cyngherddau Nadolig, meddwl.org ac iechyd meddwl.