MawrthMeddwl

Casgliad o sgyrsiau a sesiynau ymlaciol a llesol.

Gwen Goddard

Goroesi Ynysu gyda Gwen Goddard

Gwen Goddard o ‘Mental Health First Aid Wales’ sy’n trafod beth gallwn ni wneud er mwyn cadw’n meddyliau’n iach yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Heledd Owen

Celf gyda Heledd Owen

Dewch i ymlacio a mwynhau sesiwn greadigol gyda’r darlunydd Heledd Owen.

Rhidian Harries

Ymarfer Corff gyda Rhidian Harries

Sesiwn ymarfer corff gyda Rhidian Harries o Geredigion Actif.

Lowri Evans

Cyfnodoli a myfyrdod gyda Lowri Evans

Sesiwn o gyfnodoli (journalling) a myfyrdod ar gyfer hunan-ofal gyda Lowri Evans.

Manon Pritchard

Yoga gyda Manon Pritchard

Awr o ioga dan arweiniad yr athrawes yoga Manon Pritchard

Ceri Lloyd

Yoga gyda Ceri Lloyd

Sesiwn yoga i helpu gyda straen, poen meddwl a thensiwn.

Gill Evans

Bath sain gyda Gill Evans

Bath sain ymlaciol fydd yn siŵr o arwain at noson braf o gwsg.

Anna Reich

Ymarfer Corff gyda Anna Reich

Sesiwn ymarfer corff i annog cryfder, hyblygrwydd a ffocws

Siôn Jones

Myfyrio gyda Sion Jones

Sesiwn myfyrio gyda Sion Jones

Laura Karadog

Yoga gyda Laura Karadog

Sesiwn gyda Laura Karadog i ganfod nerth mewnol beth bynnag bo’r amgylchiadau allanol.

Siôn Jones

Myfyrdod gyda Sion Jones

Sesiwn myfyrio efo Sion Jones.

Betsan Jane

Creu addurn Nadolig gyda Betsan

Wyddoch chi bod gwnio a gwneud ymarferion creadigol yn medru i helpu ymlacio’r corff a’r meddwl?