Gamblo

Pan fyddwn ni’n meddwl am ddibyniaeth, rydyn ni’n tueddu i feddwl am ddibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, ond gall dibyniaeth ymwneud â sawl peth gwahanol gan gynnwys gamblo,

Gamblo

Yn ogystal â’r effeithiau amlwg y gallai problem gamblo ei gael ar eich sefyllfa ariannol, gallai hefyd gael effaith ddifrifol ar eich iechyd meddwl.

Dibyniaeth

Addictions

Dibyniaeth yw pan fydd unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol i rywbeth.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Ystafell Fyw Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth i’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Ymdopi â dibyniaeth

Gall dibyniaeth fod yn hynod o anodd ymdopi ag ef, yn enwedig pan fydd y pethau rydyn ni’n gaeth iddynt yn aml ar gael yn hawdd.

Problem gamblo gan 1 o bob 100 o bobl yng Nghymru : Golwg360

Mae gan tua 1 o bob 100 o bobl yng Nghymru broblem gamblo.

Effaith ddinistriol gamblo ar bobl a’u teuluoedd yng Nghymru : WalesOnline

Mae 61% o oedolion yng Nghymru wedi gamblo yn y 12 mis diwethaf.

‘Diffyg Cefnogaeth’ i bobl sy’n gaeth i gamblo yng Nghymru : BBC

Nid yw bod yn gaeth i gamblo yn cael ei gymryd o ddifrif yng Nghymru, a dywedir bod diffyg cefnogaeth i bobl sy’n gaeth.