Ffobiâu

Bydd unigolion sydd â ffobia yn profi gorbryder mewn sefyllfa benodol iawn nad yw’n beryglus.

Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig: Y Lolfa

Daw’r darn isod o Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig gan Yr Athro Kevin Gournay a gyhoeddir gan y Lolfa.

Emetoffobia: ‘Mae arna’i ofn chwydu’ : BBC

Does neb yn hoffi bod yn sâl, ond mae ar Hannah Ellis ofn chwydu i’r fath raddau ei bod yn mynd i banig os oes ffrind iddi neu aelod o’r teulu yn mynd yn sâl.