Digwyddiadau

Darllen yn Well: Iechyd Meddwl

Fideo o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.

Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechyd meddwl

Fideo o’r digwyddiad a gynhaliwyd ar y cyd gyda’r Lolfa yn Eisteddfod 2019.

Perfformio: ydi o’n dda i ni?

Fideo o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.

Sesiwn meddwl.org : Heno

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am ein digwyddiad.

Digwyddiadau yn Eisteddfod 2019

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod 2019.

Digwyddiadau yn Eisteddfod yr Urdd 2019

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod yr Urdd 2019.

Hel Meddyliau

Fideo o’r drafodaeth ‘Hel Meddyliau’ a gynhaliwyd yn y Babell Lên yn Eisteddfod 2018.

Digwyddiadau yn Eisteddfod 2018

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod 2018.

Iechyd Meddwl a’r Gymraeg

Cynhaliwyd trafodaeth ar iechyd meddwl, ar y cyd rhwng meddwl.org a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Trafodaeth ar iechyd meddwl yn Eisteddfod yr Urdd

Cynhelir trafodaeth ar iechyd meddwl, ar y cyd rhwng meddwl.org a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Gwasanaethau iechyd meddwl Gwynedd a’r Gymraeg

Bydd Siôn Pritchard yn cynrychioli meddwl.org yn y drafodaeth hon ar wasanaethau iechyd meddwl yng Ngwynedd a’r Gymraeg.

Alaw Griffiths

Lansiad meddwl.org : Alaw Griffiths

Alaw Griffiths yn rhannu ei phrofiadau, gan bwysleisio pa mor anodd yw mynnu triniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.