Dicter

Mae dicter yn deimlad naturiol pan fyddwch yn teimlo eich bod o dan ymosodiad, yn rhwystredig, yn cael eich twyllo neu eich bod yn cael eich trin yn annheg.

Dicter

Anger

Ymateb naturiol pan fyddwch yn teimlo eich bod o dan ymosodiad, yn rhwystredig neu yn cael eich trin yn annheg.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Psychology Tools Gwasanaeth Cymraeg

Adnoddau hunan-gymorth.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Goresgyn dicter a thymer blin’

Mae tymer flin a hyd yn oed ysbeidiau achlysurol o dymer ddrwg yn gallu creu anawsterau yn eich perthynas â ffrindiau, teulu a chyd-weithwyr gan eich gadael yn teimlo’n anhapus ac yn lluddedig. Os yw hynny’n wir yn eich achos chi, gall y llyfr hwn fod o gymorth mawr i chi.

Dwi’n ddig Mary Ellen, dwi’n ddig!

Mae dicter ac anfodlonrwydd yn cwrso trwy fy ngwythiennau ac dwi am gymryd perchnogaeth o’r teimlad hollol naturiol yma.