Cwnselwyr

Mewn sesiynau cwnsela gall therapydd eich helpu i ganfod ffyrdd i ymdopi â phroblemau emosiynol a’ch helpu i ddeall sut ‘rydych chi’n teimlo.

Cwnsela

Math o therapi yw cwnsela sy’n eich annog chi i siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol.

Cwnsela i gyplau

Math o therapi sy’n ceisio gwella cyfathrebu a datrys problemau o fewn perthynas agos.

Triniaethau siarad

Math o driniaeth sy’n cynnwys siarad gydag arbenigwr proffesiynol am eich meddyliau, eich teimladau a’ch ymddygiadau.

RCS

Cefnogaeth yn y gweithle. Darperir y gwasanaeth yn y gogledd.

Parabl

Partneriaeth therapïau siarad yn y Gogledd.

Pink Therapy

Yn hyrwyddo therapi i bobl LHDT+.

Black Minds Matter

Yn cysylltu unigolion Du a’u teuluoedd gyda chymorth iechyd meddwl proffesiynol am ddim yn y …

Cynnal

Gwasanaeth cwnsela cyfrinachol sydd ar gael ar draws Cymru i’r holl Glerigwyr, Gweinidogion a’u teuluoedd.

Area 43

Gwasanaeth cwnsela, gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc dan 25 yng Ngheredigion a …

Pedwar Awgrym ar gyfer Gwneud y Mwyaf o Gwnsela Ar-lein a Dros y Ffôn

Efallai, o ganlyniad i’r coronafeirws, bod eich therapydd wedi gofyn i chi newid i gwnsela dros y ffôn neu ar-lein.