Creadigol

Mae therapïau creadigol, neu therapïau’r celfyddydau, yn defnyddio celfyddydau creadigol mewn awyrgylch therapiwtig gyda therapyddion cymwysedig.

Heledd Owen

Celf gyda Heledd Owen

Dewch i ymlacio a mwynhau sesiwn greadigol gyda’r darlunydd Heledd Owen.

Elin Crowley

Braslunio – Help i athrawon wrth ddychwelyd i’r ysgol

Fideo i athrawon sy’n llawn cyngor a syniadau creadigol syml gan yr artist Elin Crowley.

Elin Crowley

Buddion dwdlo – Cymorth i blant wrth ddychwelyd i’r ysgol

Mae dwdlo yn ffordd gwych o ddatrys problemau, ymlacio a ffocysu’r meddwl.

Cerys Knighton

Arlunio Profiadau o Salwch Deubegwn

Mae fy ngwaith celf yn ymateb i fy ngwaith ymchwil, sydd yn ystyried ymagweddau at salwch deubegwn, ynghyd â fy mhrofiadau personol o’r salwch yma ers plentyndod.

Rhagor o gardiau post ar werth!

Rydyn ni’n falch i gyhoeddi bod rhagor o gardiau post ar werth ar dudalen Etsy Heledd Owen, gyda 50% o’r elw i meddwl.org.

Jeremy Turner

TU FEWN TU FAS – cynhyrchiad theatr mewn addysg i blant 8 – 12 oed

Yn dilyn cyfres o gynhyrchiadau i blant gwahoddwyd cwmni theatr Arad Goch i gyfrannu erthygl am y broses o gyflwyno cynhyrchiad theatrig i blant oedd yn trafod elfennau o iechyd a lles meddyliol.

Huw Marshall

Byddwch yn Garedig

Mae bod yn greadigol yn eich gwneud yn fwy debygol o ddioddef o anhwylder hwyliau – mae hyn yn ôl ymchwil trwyadl gan Christa Taylor o Brifysgol Albany State.

Caitlin Turner

Gorbryder, Fi, a Natur

Mae cerdded, ysgrifennu a ffotograffiaeth jyst yn rhan fach o’r proses, ond yn rhan hanfodol i mi.

Rhŷn Williams

Sianelu iselder drwy fy nghelf

Un ffordd dwi’n taclo iselder, pryderon ac OCD yw i sianelu fy rhwystredigaeth drwy’r gelf.

Cydweithio gyda’r artist Heledd Owen

Rydyn ni’n falch iawn i ddechrau cydweithio gyda’r artist Heledd Owen i ddod ag ychydig o hapusrwydd i’ch diwrnod!

Sesiwn meddwl.org : Heno

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am ein digwyddiad.

Hannah Catrina Davies

Dianc meddwl fy hun

Ma’ anxiety, depression, panic attacks ag ati ddim yn beth neis i fyw gyda, ond dyw e ddim yn diffinio ti fel person.