Barddoniaeth

Cerddi yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Gruffudd Owen

Weithiau

Cerdd gan Fardd Plant Cymru, Gruffudd Owen

Iestyn Gwyn Jones

Heno

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

Sara Louise Wheeler

Pan aethoch chi i Fenaulim

Cerdd gan Sara Louise Wheeler

Caryl Crampton

A Jest Fel Yna…

A jest fel yna mae ‘mywyd i’n gorfod mynd yn ei flaen.  Tasa pethau ‘mond fel yr oedda nhw o’r blaen. 

Llio Maddocks

Creithiau

Cerdd gan Llio Maddocks

Glesni Williams

Os ydi’r mynydd yn rhy fawr heddiw…

Cerdd gan Laura Ding-Edwards a gyfieithwyd gan Glesni Williams

Talulah Thomas

‘Dwi mor depresed heddiw…’

Cerdd yn sôn am sut mae iechyd meddwl yn aml yn cael ei phoblogeiddio a’i glamoreiddio. 

Megan Haf

Deallaf am y clytwaith o feddyliau sy’n dy ben

Cerdd gan Megan Haf i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020.

Sara Louise Wheeler

Fy Nhrichotillomania

Cerdd gan Sara Louise Wheeler i gyd-fynd â’i blog am Trichotillomania

Glesni Williams

Pan fydd hyn i gyd drosodd

Cerdd gan Laura Kelly Fanucci a gyfieithwyd gan Glesni Williams.

Rhian Evans

Cofia

Cerdd gan Rhian Evans

Llio Maddocks

Thought Spirals

Cerdd am reoli pwl o banig gan Llio Maddocks.