Barddoniaeth

Cerddi yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Megan Haf

Deallaf am y clytwaith o feddyliau sy’n dy ben

Cerdd gan Megan Haf i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020.

Sara Louise Wheeler

Fy Nhrichotillomania

Cerdd gan Sara Louise Wheeler i gyd-fynd â’i blog am Trichotillomania

Laura Kelly Fanucci a Glesni Williams

Pan fydd hyn i gyd drosodd

Cerdd gan Laura Kelly Fanucci a gyfieithwyd gan Glesni Williams.

Rhian Evans

Cofia

Cerdd gan Rhian Evans

Llio Maddocks

Thought Spirals

Cerdd am reoli pwl o banig gan Llio Maddocks.

Sara Louise Wheeler

Pan na ddaw’r awen

Cerdd gan Sara Louise Wheeler.

Tudur Hallam

Portread o Forwr

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam i’w frawd, Trystan, yn ystod cyfnod o iselder.

Tudur Hallam

Cariad

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam am gyfnod o iselder.

Anni Llŷn

Rydw i’n cyfri

Cerdd a gyfansoddwyd gan Anni Llŷn ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2019 mewn ymateb i erthygl ar ein gwefan.

Karen Owen

Ga’ i beidio?

Ga’ i beidio sgwennu cardiau sy’n dweud fod pethau’n iawn? Ga’ i beidio boddi’r ysbryd mewn potel hanner llawn? Ga’ i, ‘leni, beidio dod i’r sbri tra bydda’ i’n trwsio ‘nghalon i?

Ela

Casgliad o gerddi

Casgliad o gerddi gan Ela.

Llio Maddocks

Rheda

Cerdd gan Llio Maddocks