Arddun

Arddun Rhiannon

ADOLYGIAD: ‘Un Yn Ormod’ (Y Lolfa, 2020)

Cyfrol sydd yn ymdrin â phrofiadau pobl a’u perthynas ag alcohol yw Un yn Ormod

Arddun Rhiannon

Effaith gorbryder cymdeithasol : Hansh

Dyma Arddun Rhiannon yn siarad am ei phrofiadau o orbryder cymdeithasol.

Arddun Rhiannon

Gorbryder Cymdeithasol : Radio Cymru

Arddun Rhiannon yn trafod ei gorbryder cymdeithasol mewn sgwrs agored a gonest ar Radio Cymru.

Arddun Rhiannon

Gorbryder a phrifysgol : Prifysgol Bangor

Dyma Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl a hefyd yn sôn am ei phrofiadau ym Mhrifysgol Bangor.

Arddun Rhiannon

Gorbryder cymdeithasol

Ma’ pawb yn mynd yn shei weithia’ – y gwahaniaeth ydi bod sefyllfaeoedd cymdeithasol yn gwneud i rywun efo gorbryder cymdeithasol deimlo’n sâl yn gorfforol.

Arddun Rhiannon

Dyddiau hapusaf eich bywyd? : BBC Cymru Fyw

Mae Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl yn rheolaidd ar ei blog, ac yma, mae’n ceisio taflu goleuni ar gyfnod allweddol yn ei bywyd.

Arddun Rhiannon

Y Pethau Bychain

Mae byw efo cyflwr iechyd meddwl yn heriol i ddeud y lleia’, ac mae’r problemau bychain yn gallu ymddangos fel rhai mawr.

Arddun Rhiannon

Arddun Rhiannon – Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Neges Arddun Rhiannon ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Arddun Rhiannon

Un Mewn Pedwar

Dwi’n gwbod sut beth ydi deffro heb egni. Dwi’n gwbod sut beth ydi dyheu ca’l mynd yn ôl i baradwys trwmgwsg, lle does ‘na’m cyfrifoldeba’, problema’ na disgwyliada’.

Arddun Rhiannon

Y Pris ‘Dan Ni’n Dalu

Profedigaeth. Yn anffodus, dio’m yn wbath fedrith rywun osgoi. Ond eto’i gyd, mae o’n dipyn o bwnc tabŵ o fewn ein cymdeithas dwi’n teimlo.

Arddun Rhiannon

Gorbryder

Er ella ei fod o’n ymddangos felly, tydi sgwennu hyn yn gyhoeddus ddim yn hawdd o bell ffordd.

Arddun Rhiannon

Fy Ngelyn Pennaf

Ma’ byw efo iselder fel cael cwmwl du uwch eich pen drwy’r amser, lle mae ‘na wastad risg o law trwm – bob diwrnod.