Anhwylderau Bwyta

Anhwylder bwyta yw pan fydd unigolyn yn datblygu agwedd nad yw’n iach tuag at fwyd sy’n ei achosi i newid ei ymddygiad a’i diet yn sylweddol.

Di-enw

Anhwylder Bwyta

Ers i mi fod yn yr ysgol uwchradd dwi’n teimlo fy mod i wedi cael trafferth hefo fy mhwysau.

Di-enw

Anhwylder bwyta, iselder a hunan ynysu

Dwi ofn, gyda’r feirws a’r hunan ynysu yma taw cyfnod gwael iawn sydd ar y gweill. Mae’n anodd iawn derbyn ffordd da o ddelio efo hwn.

Fiona Christie Jones

Geiriau rhiant

Ma’r ferch yn ‘chydig o ‘perfectionist’ – targed hawdd iawn i’r salwch anorecsia! Ma’ hi wedi bod yn dioddef ers tua 2 flynedd erbyn hyn, ac yn cwffio bob dydd yn ei erbyn.

Gwen Edwards

Bywyd efo Diabulimia

Gwen Edwards dwi, merch 22 mlwydd oed o Ynys Môn a dwi’n dioddef o’r cyflwr Diabulimia sef Bulimia drwy Diabetes.

Tri phrofiad o anhwylderau bwyta: Heno

Aled James, Nia Owens a Gwen Edwards yn rhannu eu profiadau o anhwylderau bwyta.

Lleuwen Steffan

Dau Begwn Lleuwen Steffan: BBC Cymru Fyw

Cafodd Lleuwen Steffan ddiagnosis anhwylder deubegwn yn 27 oed, a bu’n trafod ei chyflwr am y tro cyntaf ar raglen Beti a’i Phobol.

Cai Glover

Cai Glover: Heno

Cai Glover yn rhannu ei brofiad o bwlimia ar Heno.

Gwen Edwards

‘Bu bron i ddiabetes ac anhwylder bwyta fy lladd’: BBC Cymru Fyw

Diabwlimia yw pan fo pobl sydd â diabetes yn cwtogi ar chwistrelliadau inswlin er mwyn colli pwysau.

Ffion Jones

Gwella’n dechrau dod yn bosib

Dwi nawr yn gallu gweld dyfodol i fy hun lle dwi ddim yn sal yn feddyliol – ac o gymharu â sut oeddwn i’n teimlo flwyddyn yn ôl, mae hynny wir yn anhygoel.

Nia Owens

Cryfhau un cam ar y tro

Cymrwch amser i edrych ar faint chi wedi dod dros yn y flwyddyn ddiwethaf. Efallai bydd hi wedi bod yn flwyddyn fwy llwyddiannus nag o chi’n meddwl.

Manon Elin

ADOLYGIAD: ‘Madi’ – Dewi Wyn Williams (Atebol, 2019)

Dyma nofel bwerus a dirdynnol am ferch yn ei harddegau sy’n datblygu anorecsia a bwlimia, a’i brwydr hi â’r anhwylderau hynny.

Dylan Cernyw

Fydd genai byth gorff dwi’n hapus gyda, dwi’n gwybod hynny bellach!

Hogyn 22 oed, dros bwysau, ac yn ddi-siap, ddim yn hapus gyda’n hun o gwbl ac hefyd yn trio cuddio rhywioldeb.