Alopecia

Mae sawl math o Alopecia: Alopecia Areata – colli gwallt sy’n ymddangos fel cylchoedd bach moel ar y pen; Alopecia Totalis – colli gwallt y pen i gyd; Alopecia Universalis – colli gwallt y pen a’r corff i gyd.

Helen Davies

Byw Gyda Alopecia

Mis Medi yw mis codi ymwybyddiaeth am Alopecia, cyflwr lle mae person yn colli gwallt.

Helen Davies

Gwynebu’r byd gydag Alopecia

Mewn byd lle mae hunan-ddelwedd mor bwysig, mae’n gyflwr anodd ac heriol iawn.