Alcohol

Mae alcohol yn effeithio ar y ffordd rydym yn gweld pethau, ein hwyliau a’n hymddygiad.

Di-enw

Rhoi’r gorau i yfed alcohol

Newydd wylio rhaglen Ffion Dafis, DRYCH: Un Bach Arall?’, a dyma’n hanes i o pam dydw i ddim yn yfed alcohol.

Dr Gwyn Roberts

Dibyniaeth: “Nid pam y dibyniaeth, ond pam y boen”

Dyma erthygl gan Dr Gwyn Roberts, Meddyg Arbenigol mewn Dibyniaeth.

Ffion Dafis

Ffion Dafis isio trafod alcohol…

Ddwy flynedd yn ôl, mi wnes i ysgrifennu dwy ysgrif yn fy nghyfrol ‘Syllu ar walia’  yn myfyrio ar fy mherthynas gymhleth efo alcohol a pham nad ydw i’n gallu torri y llinyn bogail rhyngof fi a’r hylif.

Ffion Dafis

‘Sych?’ a ‘Lle ydw i rŵan?’ – Ffion Dafis

Cyhoeddwyd y ddau ddarn isod yn wreiddiol yng nghyfrol Ffion Dafis, Syllu ar walia (y Lolfa, 2017).

Ymdopi â dibyniaeth

Gall dibyniaeth fod yn hynod o anodd ymdopi ag ef, yn enwedig pan fydd y pethau rydyn ni’n gaeth iddynt yn aml ar gael yn hawdd.

Angharad Griffiths

Oes rhaid bod yn alcoholig i stopio yfed yn gyfan gwbl?

Oes rhaid bod yn alcoholig i stopio yfed yn gyfan gwbl? Wel, nagoes, wrth gwrs  – ond pam bod e’n teimlo felly? 

Bron i hanner myfyrwyr yn troi at alcohol a chyffuriau i ymdopi : Golwg360

Mae bron i hanner myfyrwyr prifysgol yn defnyddio alcohol a chyffuriau i ddelio â phroblemau yn eu bywydau.

Cymorth i fyfyrwyr ag alcoholiaeth yn undeb Caerdydd : BBC Cymru Fyw

Mae myfyriwr wedi sôn am ei brwydr ag alcoholiaeth, wrth i sesiynau Alcoholics Anonymous gael eu sefydlu yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Wynford Ellis Owen

Lle oeddwn i – Sobri : BBC Cymru Fyw

Yr wythnos hon bydd Wynford Ellis Owen yn ymddeol fel Prif Weithredwr Ystafell Fyw Caerdydd.