ADHD

‘Gan bwyll a gwyddbwyll’

Dyw Felix ddim yn blentyn trafferthus; plentyn yw e sydd yn cael trafferth. Mae e’n dioddef o ADHD ond mae cael gwersi gwyddbwyll gyda’i daid yn dod â chanlyniadau annisgwyl.

‘Ga i sôn am ADHD?’

Mae Ben yn esbonio sut y cafodd ddiagnosis a beth mae wedi’i ddysgu am ffyrdd i leddfu ei symptomau ADHD, a sut y gall ffrindiau ac oedolion helpu ei gilydd