Pennod 6: ‘’Da ni’n tyfu fyny fel pobl LGBTQ+ efo’r byd yn deud wrthan ni bod ni’n wrong’

Ym mhennod olaf y gyfres hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Wyn, Elinor Lowri a Leo Drayton am eu profiadau o fod yn rhan o’r gymuned LHDTC+.

Cliciwch yma i danysgrifio a lawrlwytho’r penodau ar blatfformau eraill.

Rhybudd cynnwys: profiadau o homoffobia

Am gymorth arbenigol, ewch i’r dudalen hon.

  • Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones
  • Dyluniad: Heledd Owen