Creadigol

mae lle i iechyd meddwl mewn gwaith creadigol hefyd…

Llun: Heledd Owen. Gweld rhagor o ddyfyniadau

‘Creithiau’ gan Llio Maddocks

‘A Jest Fel Yna’ gan Caryl Crampton

‘Cerdded Rhaff’ gan Iestyn Tyne

Cerdd a gyfansoddwyd yn rhan o #Her100Cerdd 2017 ar gais meddwl.org.

‘Crëyr, Blodion Afal, Firions’ gan Cerys Knighton

Cerdd gan Talulah Thomas a gwaith celf gan Aur Bleddyn.

Mae’r gerdd yn sôn am sut mae iechyd meddwl yn aml yn cael ei phoblogeiddio a’i glamoreiddio, nid yw anhwylderau a diagnosis yn cael eu dilysu, yn hytrach yn cael eu bychanu. Mae hi hefyd yn cyfeirio at agweddau a natur perfformiadol pobl tuag at drafod iechyd meddwl. Lawrlwythwch gopi PDF.

Cerdd gan Laura Ding-Edwards a gyfieithwyd gan Glesni Williams.

Cerdd gan Megan Haf

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

‘Dal Dy Dir ‘ gan John Greenleaf Whittier

Cerdd gan John Greenleaf Whittier a gyfieithiwyd gan Elin Angharad Davies

‘Fy Nhrichotillonania’ gan Sara Louise Wheeler

‘Pan fydd hyn i gyd drosodd’ gan Laura Kelly Fanucci

Artist – Manon Lois Williams

Artist: Manon Lois Williams ~ Blaguro

‘Cofia’ gan Rhian Evans

‘Thought Spirals’ gan Llio Maddocks

‘Pan na ddaw’r awen’ gan Sara Louise Wheeler

‘Portread o Forwr’ gan  Tudur Hallam

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam i’w frawd, Trystan, yn ystod cyfnod o iselder. Cyhoeddwyd y gerdd yn ei gyfrol Parcio (Barddas, 2019). Mae’r gyfrol ar gael mewn siopau Cymraeg ac ar wefan gwales.com am £8.95.

‘Cariad’ gan  Tudur Hallam

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam i’w frawd, Trystan, yn ystod cyfnod o iselder. Cyhoeddwyd y gerdd yn ei gyfrol Parcio (Barddas, 2019). Mae’r gyfrol ar gael mewn siopau Cymraeg ac ar wefan gwales.com am £8.95.

‘Rydw i’n Cyfri’ gan Anni Llŷn

Cerdd a gyfansoddwyd gan Anni Llŷn ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2019 mewn ymateb i’r erthygl ’10 celwydd mae iselder yn ei ddweud wrthym’ ar ein gwefan, meddwl.org. Gwnaethpwyd y celf yn arbennig gan Bethan Mai i gyd-fynd â’r gerdd.

Dylunydd: Anna Gwenllian

‘Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Plant’ gan Manon Steffan Ros

Cliciwch i ddarllen y darn yn llawn. Darn a gyhoeddwyd yn wreiddiol yng ngholofn Manon Steffan Ros yng nghylchgrawn Golwg ar 7 Chwefror 2019 i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Plant

‘Ga’ i beidio?’ gan Karen Owen

‘Ga’ i beidio?’ – Cerdd ar achlysur y Nadolig 2018. Bardd: Karen Owen.

Cerdd o gasgliad Ela

‘Syllu ar walia’ gan Ffion Dafis

Yn ei chyfrol Syllu ar Waliau, mae Ffion Dafis wedi cyhoeddi dau ysgrif yn ymwneud â pherthynas gydag alcohol ac effaith ar iechyd meddwl – ‘Sych’ a ‘Lle ydw i rŵan?’ – Cliciwch i’w darllen. Diolch i Ffion ac i’r Lolfa am ganiatau i ni rannu’r darnau hyn. Gallwch brynu’r gyfrol yma.

‘Rheda’ gan Llio Maddocks

Bardd: Llio Maddocks

‘Tachwedd’ gan Lleuwen Steffan

Tachwedd – trac oddi ar albym Lleuwen, ‘Tân‘. Cân sy’n berthnasol i bobl sy’n byw gydag anhwylderau tymhorol. Cliciwch yma i ddarllen y geiriau’n llawn.

‘Glas’ gan Iestyn Tyne

Cerdd a gyfansoddwyd ar gyfer ‘Blue Monday‘ gan Iestyn Tyne fel rhan o brosiect Bardd y Mis Radio Cymru yn Ionawr 2017. Mae’r gerdd hefyd wedi’i chyhoeddi yn ei gyfrol gyntaf, ‘Addunedau‘.

‘I Alaw’ gan Hywel Griffiths

Cerdd gan y bardd Hywel Griffiths, i’w wraig Alaw. Cyhoeddwyd yn ei gyfrol Llif Coch Awst (golygwyd gan Barddas) Ar gael mewn siopau Cymraeg lleol ac ar wefan Gwales am £8.95

‘Llifogydd’ gan Hywel Griffiths

Cerdd gan y bardd Hywel Griffiths, i’w wraig Alaw. Cyhoeddwyd yn ei gyfrol Llif Coch Awst (golygwyd gan Barddas) Ar gael mewn siopau Cymraeg lleol ac ar wefan Gwales am £8.95

‘Gyrru drwy storom’ gan Iwan Rhys

Cerdd a gyfansoddwyd ar gyfer cyhoeddiad yng nghyfrol Gyrru drwy Storom (Golygydd: Alaw Griffiths. Gwasg: Y Lolfa) Bardd: Iwan Rhys

‘Erfyniaf i’th gael yn ôl o afael dy uffern di-enaid’ Iwan Foulkes

Pwt o ddarn rhyddiaith greadigol Iwan Foulkes i’w fam a phawb arall a gaiff eu heffeithio gan iselder dwys. Cliciwch yma i ddarllen y darn cyfan.

‘Babi Mam’ gan Alffa

Perfformiad Alffa o’u cân newydd ‘Babi Mam’ ym Maes B – Eisteddfod Sir Conwy, Llanrwst (Awst 2019). Cliciwch yma i ddarllen pam fod Dion a Sion wedi mynd ati i ysgrifennu hon.

‘Hedfan awyren’ gan Manon Steffan Ros

‘Hedfan awyren’ – Manon Steffan Ros. Un o golofnau Manon i gylchgrawn Golwg 360, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach fel rhan o’i chyfrol, ‘Golygon’ (2017). Cliciwch yma i ddarllen y darn cyfan.

‘Peidiwch â bod ofn gofyn am gymorth’ gan Pete Jones

‘Peidiwch â bod ofn gofyn am gymorth’ Celf a grewyd ym Mangor yn ystod yr Hydref 2017 i guddio gwaith adeiladu. Dylunydd: Pete Jones (petejonesart.com)

‘Tachwedd’ gan Osian Rhys Jones

Cerdd a gyfansoddwyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017. Bardd: @osianrhysjones (osian.cymru)

‘Bydda’n fwyn â dy hun’ gan Efa Lois

Delwedd a grewyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017
Dylunydd: @EfaLois | Tumblr

‘Loes yr Oesoedd’ gan Llinos Dafydd

Cerdd yn portreadu gwewyr meddwl unigolyn wedi’i threisio. Cliciwch i barhau i ddarllen. Bardd: Llinos Dafydd

‘Gobaith’ gan Miri Collard

Cerdd fuddugol Cadair y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015. Bardd: Miri Collard

‘Angor Diogel yw Gobaith’ gan Efa Lois

Dylunydd: Efa Lois | Tumblr 29 Hydref 2017

‘Pam fi?’ gan Luc Estevez

Monolog Luc Estevez; daeth ei wraidd o fywydau rhai oedd yn byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD).

Esgynnwn Drwy Godi Eraill’ gan Efa Lois

Dylunydd: Efa Lois | Tumblr
29 Hydref 2017

‘Gaeaf Gwaredol’ gan Gwen Goddard

Cerdd a gyfansoddwyd yn ôl ym Mawrth 2015 gan Gwen Goddard