Pecyn lles i blant

£0

Pecyn lles i blant wedi ei ddylunio gan Llifo’n Llawen yn arbennig i meddwl.org ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2024. Mae’r pecyn yn dilyn y thema hunan-gariad, ac yn cynnwys:

  • Ymarfer anadlu
  • Llif ioga
  • Taflenni gwaith a gweithgareddau
  • Rhestr cymorth ac adnoddau

Wedi i chi ei brynu, byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen i lawrlwytho’r pecyn.