‘Gyrru Drwy Storom’ – Alaw Griffiths (gol.)

£7.99

Dim ond 1 ar ôl yn y stoc

Yn y gyfrol arloesol hon cawn hanes profiadau rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan salwch meddwl, trwy gyfrwng eu cerddi, eu llythyrau, eu dyddiaduron a’u hysgrifau. Trafodir y salwch yn gwbl onest, ac er bod y profiadau’n ddirdynnol, gwelir bod gwella a bod yn obeithiol am y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth

Cyfraniadau gan Angharad Gwyn, Angharad Tomos, Alaw Griffiths, Bethan Jenkins, Caryl Lewis, Mair Edwards, Geraint Hardy, Hywel Griffiths, Iwan Rhys, Llyr Huws Gruffydd, Malan Wilkinson.

ISBN: 9781784611439 (1784611433)
Cyhoeddwr: Y Lolfa

Blwyddyn cyhoeddi: 2015
Golygwyd gan Alaw Griffiths
Fformat: Clawr Meddal, 214×141 mm, 144 tudalen

I weld rhagor o lyfrau iechyd meddwl Cymraeg, ewch i’r dudalen hon.

Wrth brynu llyfrau drwy siop y wefan hon, bydd meddwl.org yn derbyn 33.33% o bris y gwerthiant.