Crys-t ‘Paid â bod ofn’

Mae’r cynnyrch hwn allan o stoc ar hyn o bryd ac nid yw ar gael.

*Noder, gan ein bod yn fudiad gwirfoddol, gall gymryd hyd at bythefnos i chi dderbyn yr archeb. Os ydych ei angen yn gynt, anfonwch neges a gwnawn ein gorau i helpu.

Diolch o galon i Eden am ddylunio’r crysau er mwyn codi arian i meddwl.org!

Crys-t llewys byr. Steil gyfoes. Gwneuthuriad tiwbaidd. Coler denau gaerog er mwyn sicrhau delwedd fodern. Tâp cefn gwddf ar gyfer gorffeniad glân. Gwddf ‘crew’ deublyg, coler rhesog gydag Elastane. Defnydd gwydn â theimlad meddal. Defnydd o ansawdd gan B&C.

Meintiau ‘Unisex’:

 • XBach: 34/36″
 • Bach: 36/38″
 • Canol: 38/40″
 • Mawr: 41/42″
 • XMawr: 43/44″

Argraffwyd yng Nghymru

Manylion

Defnydd: Jersey Sengl, cotwm 100% wedi ei ragleihau.

Pwysau: 185gsm

Trwy ddod yn aelod o’r Fair Wear Foundation, mae B&C (sy’n cynhyrchu’r crysau) wedi ymrwymo i weithredu a chynnal Cod Ymddygiad a luniwyd yn benodol ar gyfer y diwydiant dillad. Mae’r Cod Ymddygiad hwn yn seiliedig ar Gonfensiynau’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol a’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol. Mae hyn yn ymgorffori’r safonau canlynol:
 • Dim defnydd o lafur plant,
 • Dim defnydd o lafur gorfodol,
 • Amodau gwaith diogel ac iach,
 • Cytundeb llafur cyfreithiol,
 • Talu cyflog byw,
 • Rhyddid i gymdeithasu a’r hawl i gyd-fargeinio,
 • Dim gwahaniaethu yn erbyn gweithwyr,
 • Dim oriau gormodol o waith.