Ymdopi gydag arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer o bethau y galli di eu gwneud i ymdopi.

  1. Edrych ar ôl dy hun. Mae’n bwysig dy fod yn bwyta ac yn cysgu’n dda.
  2. Paid ag adolygu drwy’r amser. Gwna’n siŵr dy fod yn cael amser bob dydd i ymlacio, gan gymryd seibiant
    i wneud rhywbeth rwyt ti’n ei fwynhau – gwylio’r teledu, gwrando ar gerddoriaeth, darllen llyfr neu fynd allan am dro.
  3. Llunia amserlen adolygu – cynllunia hi ymhell cyn i’r arholiadau ddechrau.
  4. Mae pawb yn adolygu mewn ffordd wahanol. Canfydda’r patrwm sy’n dy siwtio di – ar dy ben dy hun neu gyda ffrind neu riant/gofalwr; yn gynnar yn y bore neu’n hwyr y nos; cyfnodau byr, dwys neu sesiynau hirach; gyda cherddoriaeth neu heb unrhyw sŵn.
  5. Gofynna am help gan dy athro / mentor dysgu, rhiant/gofalwr neu ffrind os wyt ti’n teimlo dan straen, neu os oes pethau nad wyt ti’n eu deall.

Darllen rhagor: nspcc.org (Saesneg)


Dolenni eraill am ymdopi gydag arholiadau


Ymdopi gyda chanlyniadau arholiadau

Darllen rhagor am arholiadau ar meddwl.org

Rhannu