Ymestyn oriau agor llinell Gymraeg y Samariaid

Mae’r Samariaid wedi lansio oriau agor newydd i’w llinell Gymraeg, wrth iddyn nhw gynyddu’r  cymorth sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg.

Sefydlwyd y llinell Gymraeg benodol yn 2010 i helpu siaradwyr Cymraeg yr oedd arnyn nhw angen cymorth emosiynol. Yn sgil y cynnydd yn y galw am y gwasanaeth, mae gwirfoddolwyr y Samariaid wedi gweithio i gynyddu lefel y cymorth.

Mae heddiw’n ddiwrnod pwysig i’r llinell Gymraeg, a fydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos am gyfanswm o 49 awr o hyn ymlaen.

Llinell Gymraeg: 0808 164 0123

Oriau agor newydd y llinell Gymraeg

  • Nos Lun: 6pm – 1am
  • Nos Fawrth: 7pm – 11pm
  • Dydd Mercher: 2pm – 6pm a 7pm – 1am
  • Dydd Iau: 2pm – 6pm a 7pm – 1am
  • Nos Wener: 7pm – 1am
  • Nos Sadwrn: 7pm – 1am
  • Nos Sul: 7pm – 1am

Llinell Saesneg, 24/7: 116 123


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb