Y Samariaid yn hyrwyddo oriau estynedig y llinell Gymraeg yn yr Eisteddfod

Mae’r Samariaid yn hyrwyddo ymestyn oriau agor ei llinell gymorth Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, wrth iddyn nhw gynyddu lefel y cymorth sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg.

O’r blaen roedd llinell gymorth Gymraeg y Samariaid ar agor 28 awr yr wythnos ond yn awr bydd ar agor 49 awr yr wythnos.

Hefyd mae’r Samariaid wedi cyhoeddi eu gwasanaeth gohebiaeth Gymraeg newydd. Gall unrhyw un y mae arno angen cymorth emosiynol yn Gymraeg anfon llythyr Rhadbost.

Bydd gwirfoddolwyr ar stondin 307 yn Eisteddfod 2018 i hyrwyddo Llinell Gymraeg y Samariaid. Byddan nhw hefyd yn dosbarthu gwybodaeth am y cymorth emosiynol mae’r Samariaid yn ei ddarparu ac am wirfoddoli gyda’r elusen.

Darllen rhagor : Samariaid


Llinell Gymraeg: 0808 164 0123

Nos Lun: 6pm – 1am

Nos Fawrth: 7pm – 11pm

Dydd Mercher: 2pm – 6pm a 7pm – 10pm

Dydd Iau: 2pm – 6pm a 7pm – 1am

Nos Wener 7pm – 1am

Nos Sadwrn 3pm – 1am

Nos Sul 7pm – 1am

Llinell Saeneg: 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

 

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb