Perygl ‘epidemig’ am unigrwydd ymysg yr henoed : BBC Cymru Fyw

unigrwydd

Mae perygl “epidemig” os nad oes dulliau newydd yn cael eu creu i fynd i’r afael ag unigrwydd, meddai Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Daw’r alwad wrth iddi ddod i’r amlwg y bydd cynllun yng Ngwynedd, oedd yn trefnu i wirfoddolwyr ymweld â’r henoed am sgwrs er mwyn ceisio lleddfu effaith unigedd, yn dod i ben ar ddiwedd y mis.

Dywedodd Iwan Williams o Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru bod y newydd am gau cynllun Ffrindiau yn ergyd fawr, a bod angen mynd ati o ddifrif i feddwl am ddulliau newydd o fynd i’r afael ag unigrwydd.

“Mae’n hollbwysig bod gennym ni amryw o weithgareddau, rhaglenni ac ymyriadau sy’n gallu taclo unigrwydd ledled Cymru,” meddai. “Mae’n bosib, os nad ydyn ni o ddifrif o ran taclo’r mater difrifol yma, fe fydd yn epidemig o ran iechyd y cyhoedd yng Nghymru.”

Darllen mwy : BBC Cymru Fyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb