Trafodaeth ar iechyd meddwl yn Eisteddfod yr Urdd

Trafodaeth ar iechyd meddwl

2pm, dydd Gwener, 1 Mehefin

Stondin Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd

Cynhelir trafodaeth ar iechyd meddwl, ar y cyd rhwng meddwl.org a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd eleni, ar ddydd Gwener y 1af o Fehefin am 2pm ar stondin y Gymdeithas.

Yr aelodau ar y panel drafod fydd:
Dr Dai Lloyd AC
Gwen Goddard o’r elusen Hyfforddiant Mewn Meddwl
David Williams ar ran meddwl.org
Siân Howys o Gymdeithas yr Iaith

Ymhlith y pynciau a drafodir fydd iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, a gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg. Yn dilyn y drafodaeth bydd cyfle am sgwrs anffurfiol.

Ymunwch â’r digwyddiad ar Facebook