Traean o bobol ifanc yn hunan-niweidio : Golwg360

“Mae traean o bobol ifanc yn y Deyrnas Unedig yn hunan-niweidio ar ryw bwynt yn ystod eu hoes, yn ôl arolwg newydd.

Mae’r arolwg, lle cafodd 1,000 o bobol ifanc 16-25 oed eu holi, wedi’i gynnal gan yr elsuenau, Self-Harm UK, The Mix a Young Minds, ac yn datgelu bod 36% o’r rheiny’n hunan-niweidio.

Roedd hefyd yn dangos mai dim ond 46% a fyddai’n gwybod pa gamau i’w cymryd pe bai ffrind yn cyfaddef iddyn nhw eu bod yn hunan-niweidio.

Mae’r elusennau felly wedi mynd ati i gyhoeddi cynghorion i bobol ifanc ar gyfer delio â sefyllfa o’r fath, gyda’r rheiny’n cynnwys gwrando ar eu ffrind, chwilio am gymorth, a’u cefnogi yn y tymor hir.”

Darllen rhagor : Golwg360


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb