Un o bob pump yng Nghymru yn teimlo’n unig : Golwg360

Rhaid gweithredu ar frys i fynd i’r afael â phroblem unigrwydd yng Nghymru, yn ôl Samariaid Cymru.

Dyna fydd rhybudd yr elusen i Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad, yn eu tystiolaeth i’r ymchwiliad ar ‘Rhwystro Hunanladdiad yng Nghymru.’

Yn ôl arolwg yr elusen, mae 20% o oedolion Cymru yn aml yn teimlo’n unig, neu’n teimlo eu bod wedi eu hynysu, ac mae cyfraddau hunanladdiad yn llawer uwch mewn ardaloedd difreintiedig.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Gadael Ymateb