“Taclo Unigrwydd” – BBC Cymru Fyw

UnigrwyddAr raglen Taro’r Post BBC Radio Cymru prynhawn dydd Llun y 6ed o Dachwedd, fe glywsom am effaith unigrwydd ar iechyd unigolion.

Bu Garry Owen yn sgwrsio ag unigolion yn ardal Y Fenni fel rhan o gynllun a luniwyd i ymateb i’r nifer uchel o unigolion yn yr ardal sy’n ymweld â meddyg teulu am eu bod nhw’n unig.  Enw’r cynllun yw ‘Ffrind i mi’.  Bu Rhiannon Davies, Swyddog Iaith Gymraeg Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan hefyd yn rhan o’r drafodaeth.

Gallwch ddarllen am y drafodaeth ar wefan BBC Cymru Fyw.

Rhannu

Gadael Ymateb