Sesiynau cwnsela i 11,000 o bobl ifanc yng Nghymru : BBC Cymru Fyw

Fe gafodd dros 11,000 o bobl ifanc sesiynau cwnsela i ddelio â phryderon yn 2017-18, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Maen nhw hefyd wedi amcangyfrif bod tua thri phlentyn ym mhob dosbarth ar gyfartaledd yn delio â phroblem iechyd meddwl.

Dywedodd elusen Barnado’s Cymru fod cynnydd o 56% wedi bod yn nifer y plant maen nhw wedi’u helpu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Yn 2018-19 fe wnaeth yr elusen helpu dros 1,000 o blant drwy eu gwasanaethau cynghori yn yr ysgol, sesiynau therapi, a chefnogaeth i adfer ar ôl trawma. Maen nhw hefyd yn dweud bod 3,500 o bobl ifanc yng Nghymru yn dioddef o iselder dwys, gyda 13% yn hunan-niweidio.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb