Senedd Ieuenctid Cymru yn pleidleisio i flaenoriaethu Cymorth Iechyd Meddwl ac Emosiynol : Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Senedd Ieuenctid cyntaf Cymru wedi pleidleisio i ddewis iechyd meddwl ac emosiynol fel un o’u prif themâu dros y ddwy flynedd nesaf.

Siaradodd Arianwen Fox-James, Aelod SIC dros Brycheiniog a Maesyfed, yn ystod sesiwn ar gymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl a ennillodd 41% o’r bleidlais. Dywedodd:

“Fe fydd pawb yn yr ystafell hon yn ymrafael gydag hyder ar rhyw bwynt yn eu bywydau ond mae gan bawb yma nod cyffredin o sicrhau ein bod ni gyd yn cael ein gwerthfawrogi a chydnabod.

Mae pobl yn eu harddegau ym mhobman yn teimlo’n unig ac nid oes ganddynt unrhyw le i droi. Os mai hunanladdiad yw un o brif achosion marwolaeth pam nad ydym yn cefnogi pobl ifanc?”

Darllen rhagor : Cynulliad Cenedlaethol Cymru


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb