Seiciatryddion yn penodi bardd i drin salwch meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae’r bardd a’r dramodydd Patrick Jones wedi’i benodi’n artist preswyl i Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru.

Bydd ei waith gyda’r Coleg Brenhinol yn cynnwys annog seiciatryddion a meddygon eraill i drio eu llaw ar ysgrifennu creadigol.

Mae Patrick Jones yn angerddol am y budd sy’n dod o ddefnyddio’r celfyddydau fel rhan o’r driniaeth ar gyfer problemau iechyd meddwl. Dywedodd:

“Yn y cyfnod sydd ohoni, gyda’r llymder ariannol a’r toriadau i wasanaethau cyhoeddus, mae pobl yn chwilio am ffyrdd newydd o gynnig cefnogaeth, yn enwedig i bobl mewn sefyllfaoedd bregus, y rhai efallai fyddai’n cael eu gwthio i ffwrdd gan gymdeithas. Dwi’n gobeithio bydd modd creu gŵyl newydd flwyddyn nesaf yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a’r celfyddydau.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb