Sefydlu caffi yn Nefyn i gynorthwyo pobl sy’n galaru : BBC Cymru Fyw

Mae paratoadau ar y gweill yn Nefyn i sefydlu digwyddiad misol i’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd delio â cholli perthynas neu anwyliaid.

Bydd Caffi Colled yn cyfarfod am y tro cyntaf ar Ebrill 30, rhwng 10 a 12 yn y Tŷ Doctor yn Nefyn, ac yna ar nos Fawrth olaf pob mis.

Yn ogystal â chynnig cyfle i rannu profedigaeth, mae’r trefnwyr yn gobeithio y bydd modd i’r rhai sy’n mynychu gael cymorth ymarferol – er enghraifft, cyngor ar sut i roi trefn ar waith papur.

Dywedodd un o’r trefnwyr – y Parchedig Sara Roberts, curad Ardal Weinidogaeth Bro Madryn – bod ei phrofiad wrth ymweld â phobl yn eu galar wedi ei hannog i sefydlu digwyddiad o’r fath.

“‘Dwi’n clywed fwy a mwy yn fy swydd i bod tristwch a phrofedigaeth yn mynd ymlaen tu ôl i ddrysau pobl a neb yn ei drafod e’n gyhoeddus. Be ‘dwi’n trio ei gael yw lle i bobl drafod gyda’i gilydd – lle i bobl rannu eu profiadau a’u hofnau, dim ots pa mor bell yn ôl yw’r brofedigaeth.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb