Y Samariaid yn croesawu’r gostyngiad yn y nifer o ddynion sy’n lladd eu hunain

Mae ffigyrau sydd wedi eu cyhoeddi yn ddiweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos fod y nifer o ddynion sydd yn lladd eu hunain ar ei lefel isaf ers deng mlynedd ar hugain.

Roedd gyfradd hunanladdiad yn 2017 ar gyfer dynion yn y DU yn 15.5 ymhlith pob 100,000 o’r boblogaeth, yn cynrychioli 4,382 achos o hunanladdiad. Dyma’r gyfradd isaf ers 1981. Fodd bynnag, mae dynion dal teirgwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na menywod.

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid, Ruth Sutherland:

“Nid yw hunanladdiad yn anochel, ac mae modd ei atal. A phan mae rhywun yn lladd ei hun, mae bywydau pawb sydd yn weddill yn cael ei chwalu.

Mae’n galonogol i weld gostyngiad yn y nifer o ddynion sydd yn lladd eu hunain. At hyn, mae lleihau’r stigma o ran iechyd meddwl i ddynion ac annog dynion i fod yn fwy agored a pharod i ofyn am help wedi helpu. Ond os oes un person marw yn sgil hunanladdiad, mae hyn yn ormod.”

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb