Wythnos o raglenni am iechyd meddwl : S4C

 s4c1Mae’r elusen iechyd meddwl Mind wedi canmol wythnos arbennig o raglenni ar S4C sy’n trafod ac yn annog sgwrs am iechyd meddwl.

Mae rhaglen ddogfen Matt Johnson: Iselder a Fi, sy’n cael ei darlledu nos Fercher 10 Mai am 9.30, yn dilyn y cyflwynydd Matt Johnson 34, o Gaerffili, wrth iddo fynd ar daith bersonol i ddysgu mwy am iechyd meddwl ac iselder, yn enwedig ymysg dynion ifanc.

Nos Sadwrn 13 Mai am 9:00, cawn brofiadau un fam ifanc a’i brwydr gydag iselder wedi geni plentyn. Wedi brwydro, a dod dros y salwch ar ôl genedigaeth ei merch Lleucu, roedd hi’n anodd gan Alaw Griffiths, 33, gredu bod y salwch wedi mynd yn drech na hi unwaith eto wedi geni ei hail blentyn, Morgan.

Mewn ffilm bwerus a phersonol, Colli dad, siarad am hynna, nos Sul 14 Mai am 9:00, mae Stephen Hughes, 33, o Lanfechell, Ynys Môn yn mynd i’r afael a’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl ymysg cymunedau gwledig ac yn trafod hunanladdiad ei dad er mwyn deall pam ein bod ni’n cael trafferth siarad am ‘hynna’.

Yn ogystal â’r tair rhaglen ddogfen uchod, bydd y rhaglen blant #Fi:Megan yn ein cyflwyno i Megan sy’n 15 mlwydd oed ac yn dioddef o iselder a bydd y rhaglen gylchgrawn Heno, Newyddion 9 a’r rhaglen amaeth Ffermio’n cynnwys eitemau am iechyd meddwl yn ystod yr wythnos. Hefyd, bydd ailddarllediadau o Iselder: Un Cam ar y Tro a Cysgod Rhyfel.

Darllen rhagor : S4C

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb