Rhestr aros iechyd meddwl wedi dyblu mewn chwe blynedd : BBC Cymru Fyw

Llun BBC Cymru Fyw
Llun BBC Cymru Fyw

Mae nifer y bobl sy’n aros am driniaeth iechyd meddwl yng Nghymru wedi dyblu dros y chwe blynedd ddiwethaf, yn ôl ystadegau gan Lywodraeth Cymru.

Dangosodd ffigyrau ar gyfer mis Mai 2017 fod 1,820 o gleifion yn aros am driniaeth, o’i gymharu â 916 ym mis Mai 2011.

Mae nifer sylweddol o’r cleifion hyn yn gorfod aros hyd at chwe mis, ac mae rhai yn teimlo nad oes dewis ganddyn nhw ond talu am driniaeth breifat.

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud eu bod nhw’n gwario mwy ar iechyd meddwl nag ar unrhyw ran arall o’r gwasanaeth iechyd.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Fideo perthnasol ar Newyddion9

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb