Rhedeg i wella iechyd meddwl…

RhedwyrMae grŵp rhedeg wedi cael ei sefydlu yn Sir Gaerfyrddin i helpu pobl sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl, yn cynnwys iselder, gorbryder a PTSD.

Mae’r cynllun yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Caerfyrddin, ac mae’r grŵp o unarddeg o redwyr yn cael ei arwain gan hyfforddwyr rhedeg arbenigol o Athletau Cymru, a gweithwyr ym maes iechyd meddwl.

Mae nhw bellach yn paratoi i redeg Hanner Marathon Abertawe ym mis Mehefin.

10 wythnos ers cyfarfod am y tro cyntaf, mae’r grŵp wedi cwblhau rhediad o 10 milltir – y pellter mwyaf cyn y ras.

Darllen rhagor ar BBC Cymru Fyw


Gwybodaeth berthnasol:

Rhannu

Gadael Ymateb