Pwyllgor Cynulliad i ymchwilio i iechyd meddwl y gogledd : BBC Cymru Fyw

Bydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad yn cynnal ymchwiliad yng ngwanwyn 2019 er mwyn edrych ar reolaeth gwasanaethau iechyd meddwl, ac a ddatryswyd problemau’r gorffennol.

Dywedodd y pwyllgor y bydd yn “edrych ar reolaeth gwasanaethau iechyd meddwl o fewn y bwrdd iechyd gyda chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Cymru”.

“Bydd y gwaith yn cynnwys adolygu argymhellion a gafodd eu gwneud gan bwyllgor arall, ac hefyd i edrych i’r dyfodol i sicrhau fod problemau’r gorffennol wedi’u datrys a bod systemau mewn lle i sicrhau nad yw methiannau rheoli yn digwydd eto.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb