Pryder am swyddi ‘yn cael effaith ar iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw

Llun: BBC
Llun: BBC

Mae gwaith ymchwil gan un o raglenni BBC Cymru yn awgrymu bod pryderon am swyddi yn cael effaith negyddol ar iechyd meddwl rhan helaeth y boblogaeth.

Yn ôl croestoriad o weithwyr a holwyd gan raglen deledu The Hour, roedd 74% yn cytuno bod poeni am waith neu arian yn cael effaith negyddol.

Dywedodd yr Athro David Blackaby o adran economeg Prifysgol Abertawe mai natur gyfnewidiol y byd gwaith ac ansicrwydd ehangach oedd yn cyfrannu at yr anfodlonrwydd.

“Mae hyn yn dangos effaith swyddi tymor byr neu swyddi dim oriau ar weithwyr yng Nghymru, a diffyg sicrwydd pobl yn eu swyddi,” meddai.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Gwybodaeth am iechyd meddwl yn y gweithle ar meddwl.org

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb