Pryder am achosion cynyddol o blant yn hunan-niweidio : BBC

_92886217_2ed50340-927e-416d-85b8-642b7e224bdb

Mae o leiaf 3,000 o blant yng Nghymru wedi cael triniaeth ysbyty yn ystod y tair blynedd diwethaf ar ôl hunan-niweidio, yn ôl ffigyrau gan yr NSPCC.

Mae ystadegau gan fyrddau iechyd wnaeth roi gwybodaeth ar gyfer ymchwil yr elusen yn dangos fod o leiaf 1,193 o blant a phobl ifanc yng Nghymru wedi cael triniaeth ar ôl niweidio ei hunain y llynedd.

Mae hynny yn gynnydd o bron i 350, neu 41%, yn y tair blynedd diwethaf.

Mae’r NSPCC yn disgrifio’r ffigyrau fel rhai “pryderus

Mwy: bbc.co.uk/cymrufyw/

Mae manylion cyswllt elusennau allai gynnig cymorth os ydych chi, neu rhywun sy’n agos atoch, yn hunan-niweidio yma

Rhannu

Gadael Ymateb